Producenci
Promocje
EMU - Buty Damkie "Miki"
EMU - Buty Damkie "Miki"

419,00 zł

Cena regularna: 479,00 zł

ROXY - Kombinezon Damski "Close To You - Jumpsuit" ERJX603295
ROXY - Kombinezon Damski "Close To You - Jumpsuit" ERJX603295

149,00 zł

Cena regularna: 289,00 zł

EMU - Buty Dziecięce "Galaxy Brumby"
EMU - Buty Dziecięce "Galaxy Brumby"

359,00 zł

Cena regularna: 459,00 zł

SKECHERS - Buty Męskie "Burns - Agoura" 52635/BBK
SKECHERS - Buty Męskie "Burns - Agoura" 52635/BBK

259,00 zł

Cena regularna: 299,00 zł

PALLADIUM - Buty Damskie "Pampa Hi Mono" 73089-227
PALLADIUM - Buty Damskie "Pampa Hi Mono" 73089-227

279,00 zł

Cena regularna: 429,00 zł

ROCK SPRING - Buty Damskie  "Inoko"
ROCK SPRING - Buty Damskie "Inoko"

149,00 zł

Cena regularna: 219,00 zł

PALLADIUM - Buty Damskie "Palla Ace Cvs Mid" 77015-402
PALLADIUM - Buty Damskie "Palla Ace Cvs Mid" 77015-402

199,00 zł

Cena regularna: 399,00 zł

ROXY - Spodnie Junior "Backyard -  Snow Pants"    ERGTP03035
ROXY - Spodnie Junior "Backyard - Snow Pants" ERGTP03035

289,00 zł

Cena regularna: 419,00 zł

PALLADIUM - Buty Damkie "Palla Ace Canvas" 77014-217
PALLADIUM - Buty Damkie "Palla Ace Canvas" 77014-217

259,00 zł

Cena regularna: 439,00 zł

SKECHERS - Buty Damskie "OG 85" 111/BLK
SKECHERS - Buty Damskie "OG 85" 111/BLK

249,00 zł

Cena regularna: 359,00 zł

PALLADIUM - Buty Damskie "Pallasphalt Lo" 98874-149
PALLADIUM - Buty Damskie "Pallasphalt Lo" 98874-149

399,00 zł

Cena regularna: 459,00 zł

EMU - Buty Dziecięce "Woodland Brumby"
EMU - Buty Dziecięce "Woodland Brumby"

359,00 zł

Cena regularna: 459,00 zł

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Inni klienci kupili również.
OAKLEY - Gogle "Flight Deck L" PRIZM  oo7050-C3
OAKLEY - Gogle "Flight Deck L" PRIZM oo7050-C3

659,00 zł

Cena regularna:

969,00 zł

ROXY - Deska "Breeze" 151 cm.
ROXY - Deska "Breeze" 151 cm.

1 259,00 zł

Cena regularna:

2 089,00 zł

PALLADIUM - Buty Męskie "Pallabrouse Cuff  Waterproof+"" 77982-237
PALLADIUM - Buty Męskie "Pallabrouse Cuff Waterproof+"" 77982-237

379,00 zł

Cena regularna:

749,00 zł

EMU - Buty Dziecięce "Llama Walker"
EMU - Buty Dziecięce "Llama Walker"

169,00 zł

Cena regularna:

269,00 zł

EMU - Buty Dziecięce "Toddle" B10737
EMU - Buty Dziecięce "Toddle" B10737

169,00 zł

Cena regularna:

269,00 zł

OAKLEY - Gogle "Flight Deck L" PRIZM  oo7050-35
OAKLEY - Gogle "Flight Deck L" PRIZM oo7050-35

679,00 zł

Cena regularna:

959,00 zł

Regulamin

 

1. DEFINICJE.

     Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2 FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie konta.

1.3 FORMULARZ ZAMÓWIENIA - usługa elektroniczna,interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia,w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4 KLIENT - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych(2)osoba prawna lub(3)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ,której ustawa przyznaje zdolność prawną,a która zamierza 

 zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży.  

1.3 KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964r. ( Dz. U. Nr. 16 poz 93 ze zm )

1.4 KONSUMENT - osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5 KONTO -Usługa Elektroniczna,oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy,w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informację o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.6 PRODUKT - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.7 REGULAMIN - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.

1.8 REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9 SKLEP INTERNETOWY ( SKLEP ) - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.firmasport.pl  na platformie sklepowej Shoper.

1.10 SPRZEDAWCA  - Usługodawca - Dariusz Piwowar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma "SPORT" Dariusz Piwowar (ul. Krupówki 63,34-500 Zakopane) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra  właściwego do spraw gospodarki, NIP:736-109-84-90,REGON 490827932, adres poczty elektronicznej sklep@firmasport.pl,numer telefonu. (+48) 18 20 64 179 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora ).

1.11 UMOWA SPRZEDAŻY ( UMOWA ) - umowa sprzedaży produktu zawierana lub zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.12 USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną poprzez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.13 USŁUGOBIORCA - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.(2) osoba prawna ; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej , której ustawa przyznaje zdolność prawną; korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.14 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA - ustawa z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z roku 2014 poz.827 z pózniejszymi zmianami ).

1.15 ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówień i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

2.1 Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego.

2.2 Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym : www.firmasport.pl prowadzony jest przez Dariusza Piwowara prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą :

  Firma "SPORT"  Dariusz Piwowar, ul. Krupówki 63,  34-500 Zakopane. wpis do ewidencji działalności gospodarczej Nr. 263/98,NIP : 736-109-84-90, REGON : 490827932,  tel / fax. (+48) 18 20 64 179, adres poczty elektronicznej: sklep@firmasport.pl

2.3 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających  ze Sklepu Internetowego ( z wyjątkiem pkt.11 Regulaminu który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców ).  

2.4 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca.Dane osobowe przetwarzane są w celach,w zakresie i w  oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba,której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do

  wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. 

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM.

3.1 W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:   - Konto, Formularz Zamówienia. 

3.2 KONTO - korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę -(1)wypełnieniu Formularza Rejestracji,(2)kliknięciu pola "Załóż konto" oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica,numer domu/mieszkania,kod pocztowy,miejscowość,kraj)adres poczty elektronicznej, numer   telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.   

3.3 Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony.Usługobiorca ma możliwość,w każdej chwili i bez podania przyczyny,usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy,w szczególności za pośrednictwem poczty elektr. na adres : poczta@firmasport.pl lub też pisemnie na adres: ul. Krupówki 63, 34-500 Zakopane.

3.4 FORMULARZ ZAMÓWIENIA - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenia Zamówienia następuje po po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków(1) po wypełnieniu Formularzu Zamówienia i(2)kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" - do tego momentu jest możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię nazwisko/ nazwa firmy,adres (ulica,numer domu/mieszkania,kod pocztowy,miejscowość,kraj),adres poczty elektronicznej,numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów,miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

3.5 Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3.6 Wymagania techniczne potrzebne do współpracy z systemem teleinformatycznym,którym posługuje się Usługodawca:(1)komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu (2)dostęp do poczty elektronicznej(3)przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 11,0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7,0 i wyższej,Opera w wersji 7,0 i wyższej,Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej(4)zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024-768 (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3.7 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.8 Tryb postępowania reklamacyjnego:

3.9 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt 7 i 8 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład 

  - w formie pisemnej na adres: Firma "SPORT", ul. Krupówki 63, 34-500 Zakopane.

  - drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@firmasport.pl

  - zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:(1)informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości (2)żądania Usługobiorcy,(3)danych kontaktowych składającego reklamację-ułatwi to i przyśpieszy

  rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzedzającym mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  - Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie pózniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.

4.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt.3.4 Regulaminu.              

4.2 Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki,w tym podatek VAT oraz cła.O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia,a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach,a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat-o obowiązku ich uiszczenia,Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.  

4.3 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień.

 - zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem,a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt.3.4 Regulaminu.

 - po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz(2)przyjmuje Zamówienie do realizacji - w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży.Potwierdzenie otrzymania Zamówienie i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej ( adres e-mail ).

4.4 Utrwalenie,zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez(1)udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail o której mowa w pkt. 4.3 Regulaminu.Treść Umowy Sprzedaży  jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego sprzedawcy. 

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU.

5.1 Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

5.2 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce "Koszty dostawy" oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.    

5.3 Odbiór osobisty przez Klienta jest bezpłatny.

5.4 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

- przesyłka pocztowa priorytetowa, przesyłka pocztowa priorytetowa pobraniową.

- odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Krupówki 63, 34-500 Zakopane - codziennie od 10 -19.

5.5 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 7 dni roboczych,chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy,terminem dostawy jest dłuższy podany termin,który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 

 - w przypadku wyboru ptrzez Klienta sposobu płatności przelewm, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem,od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6 Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta - w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu , Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie 2 dni roboczych chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadkach Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 dni roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektr. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT.

6.1 Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży :

 - płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

 - płatność gotówką przy odbiorze osobistym  

 - płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 - Bank PKO B.P.  o/Zakopane, nr. rach. 64 1020 3466 0000 9002 0003 1401.

 - płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Sposoby płatności" oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.

 - rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Payu.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Payu.Pl - spółka Payu S.A z siedzibą w Poznaniu ( adres siedziby firmy:

 ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP 779-23-08-495.

6.2 TERMIN PŁATNOŚCI -w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie  7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

 - w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki , Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

7. REKLAMACJA PRODUKTÓW.

    ( dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014r ).

7.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną ( rękojmia ) są określone powszechnie obowiązującym przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

7.2 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Reklamacja towaru".      

7.3 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 - pisemnie na adres : Firma "SPORT" ul. Krupówki 63, 34-500 Zakopane.

 - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@firmasport.pl

7.4 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji(1)informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,(3)danych kontaktowych składającego reklamację, ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.5 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie pózniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7.6 W przypadku gdy ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Firma "SPORT" ul. Krupówki 63, 34-500 Zakopane. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu, przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7.7 Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu - nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 7.5  Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i  ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art.561(1) Kodeksu Cywilnego.

 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ  ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

 8.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są  w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  oraz http://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 8.2 Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  - Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art.37 ustawy z dnia 15.12. 2000r. o Inspekcji Handlowej (DzU. 2001 nr.4 poz. 25 ze zm ) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25.09.2001r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. ( Dz.U. 2001, nr.113 poz.1214 )

  - Klient uprawniony do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art.36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej ( Dz.U. 2001 nr.4 poz.25 ze zm ) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

  - Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a  Sprzedawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów ( min. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentów.pl.        

 9.  PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.  ( dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014r ).

9.1 Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możne zostać złożone na przykład:

  - pisemnie na adres: Firma "SPORT", ul. Krupówki 63, 34-500 Zakopane.

  - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@firmasport.pl

9.2 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr.2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "REKLAMACJE I ZWROTY". Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

9.3 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 - dla umowy,w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt,będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np.Umowa Sprzedaży), od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub  wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoznik,a w przypadku umowy która(1) obejmuje wiele Produktów,które są dostarczane osobno,partiami lub w częściach, od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo(2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

 - dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

9.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie,nie pózniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,w tym koszty dostawy Produktu ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciutakiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument,chyba że konsument wyraznie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował,że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6 Konsument ma obowiązek niezwłocznie,nie pózniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym odstąpił od umowy,zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru,chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Firma "SPORT" ul. Krupówki 63, 34-500 Zakopane.

9.7 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.8 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

- jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

- konsument ponosi bezpośrednio koszty zwrotu Produktu.

- w przypadku Produktu będącego usługą której wykonywanie - na wyrazne żądanie konsumenta

- rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,konsument,który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9.9 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1)o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyrazną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,(2)w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,(3)w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywizualizowanych potrzeb(4)w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia(5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu(6)w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami(7)w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli(8)w której konsument wyraznie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dzwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (10) o dostarczeniu dzienników, periodyków lub czasopism,z wyjątkiem umowy o prenumeratę (11) zawartej w drodze aukcji publicznej(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi(13) o dostarczanie treści cyfrowych,które nie są zapisane na nośniku materialnym,  jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyrazną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.     

 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW.

10.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów Usługobiorców nie będących konsumentami.

10.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żądnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.  

10.3 W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnieod wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.4 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoznikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej  utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania  go Klientowi oraz za opóznienie w przewozie przesyłki.

10.5 W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoznika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoznika. 

10.6 Zgodnie z art.558 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

10.7 W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.8 Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem,bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona,zarówno w ramach pojedyńczego roszczenia jak również za wszelkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży,nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.  Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

10.9 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/ Usługodawcą,a Klientem/Usługobiorcą nie będącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

11.  DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM.

 11.1 Administratorem danych osobowych Klientów/Usługobiorców zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

11.2 Dane osobowe Klientów/Usługobiorców zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są, zgodnie z wolą Klienta/Usługobiorcy,w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

11.3 Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

  - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoznikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  - w przypadku Klienta który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

11.4 Klient/Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

  - pisemnie na adres: Firma "SPORT", ul. Krupówki 63, 34-500 Zakopane.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

12.1 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

12.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa,zmiany sposobów płatności i dostaw,w zakresie,w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

  - W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej - Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art.384 oraz 384(1) Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.  

12.3 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane bądą złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 

12.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r. (dz.U. 2002 nr.144 poz.1204 ze zm)dla Umów Sprzedaży  zawartych od 25.12.2014r. z Klientami będącymi konsumentami, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r. (Dz.U. 2014 poz.827 ze zm) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl